زندگی مرحوم آیه الله العظمی حاج میرزا حسین فقیه سبزواری به قلم آیه الله حاج سید مصطفی سیادتی

زندگی مرحوم آیه الله العظمی حاج میرزا حسین فقیه سبزواری به قلم آیه الله حاج سید مصطفی سیادتی فرزند مرحوم آیه الله العظمی حاج میرزا حسن سیادتی پسرعموی مرحوم فقیه سبزواری

( ۴ )

مرحوم فقیه سبزواری ، در کمال سادگی و قناعت زندگی کرد . خانه اش قدیمی و متوسط و اثاثیه خانه اش طلبگی و فاقد هرگونه تجمل و زرق و برق و عاری از هرگونه ظاهرسازی های عوام فریبانه بود .

با این که خانه اش قبله ارباب حاجت بود و غالبا در اتاقش تعدادی پاکت و برگ هایی کاغذ و یک قلم خودنویس در جایی که می نشست افتاده بود هر گره در کاری که مراجعه می کرد چه توصیه به بیمارستان ها و اطباء و چه به ادارات دولتی و چه حواله به مومنین از بابت سهم امام علیه السلام و سهم سادات به مستحقین دریغ نمی کرد و به خط خود می نوشت . دفتردار و دستیاری نداشت و توصیه های ایشان غالبا موثر واقع می شد مع ذالک ایشان در باره خود و فرزندانش از نفوذ دولتی خود استفاده نکرد و از ۹ پسر ایشان چهار نفرشان از علما و مدرسین و پنج نفرشان از طریق شغل آزاد تحصیل معاش می کردند و هیچ کدام در کار دولتی دخالت نداشتند .

یادها و خاطرات آیه الله حجت هاشمی خراسانی از مرحوم آیه الله العظمی حاج میرزا حسین فقیه سبزواری

 

یادها و خاطرات آیه الله حجت هاشمی خراسانی

از مرحوم آیه الله العظمی حاج میرزا حسین فقیه سبزواری