فتوای مرحوم فقیه سبزواری در ارتباط با ملی شدن صنعت نفت ایران

از خدمات مهم مرحوم آیه الله العطمی حاج میرزا حسین فقیه سبزواری ، حضور فعال در نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران و صدور فتوایی در حمایت از این جنبش است . در بخشی از این مقاله آمده است که :

” علاوه بر این بزرگواران، می توان به بیانیه های حجج اسلام حاج سیدحسین خادمی، آیت الله طالقانی، حاج شیخ مرتضی مدرسی اردکانی،حاج سید مصطفی سیدالعراقین و آیت الله حاج شیخ مهدی نجفی درباره ملی شدن صنعت نفت و فتوای لزوم خلع ید از شرکت نفت انگلیس، توسط آیت الله فقیه سبزواری از علمای مشهد نیز اشاره کرد . “

فتوای مرحوم فقیه سبزواری در ارتباط با ملی شدن صنعت نفت ایران

 

روحانیت و نهضت نفت 

نویسنده: احمد رهدار

دکتر مصدق در مجلس چهاردهم، طرحی را بدین مضمون مطرح کردکه (تا زمانی که قشون اجنبی در خاک ایران حضور دارد، دادن هر نوع امتیاز به خارجی ممنوع است).۱ البته در همین زمان، غلام حسین رحیمیان، نماینده قوچان در مجلس شورای ملی، طرحی داد که براساس آن، امتیاز نفت جنوب که در آن زمان، در دست انگلیسی ها بود، به این علت که در زمان زمامداری رضاشاه داده شده است، ملغی اعلام شود. مصدق به این دلیل که این طرح، در زمره ایقاعات مجلس است (که طرف مقابل ندارد) و قابل تغییر است (به خلاف عقدها که طرف مقابل دارد و به راحتی قابل تغییر نیست)، آن را امضا نکرد.۲
در مجلس پانزدهم، در حالی که آیت الله کاشانی تبعید بود،۳ قراردادالحاقی (گس گلشائیان) جهت تنفیذ قرارداد ۱۹۳۳ (البته با پرداخت چند هزار لیره اضافی) مطرح شد۴ که با مقاومت اقلیت مجلس (مکی،بقایی، حایری زاده، رحیمیان، آزاد و…) و نیز به مدد نامه ای که مصدق ۵تحت اصرار مکی ۶ به نمایندگان مجلس می دهد، تصویب نمی شود.۷

ادامه خواندن “فتوای مرحوم فقیه سبزواری در ارتباط با ملی شدن صنعت نفت ایران”