متن سخنان حجت الاسلام محسنی سبزواری

متن سخنان حجه الاسلام محسنی سبزواری ، از اعضای هیئت استفتای دفتر آیه الله العظمی شبیری زنجانی ، در مورخه هفتم آذرماه ۱۳۹۸ ، در جلسه دعای ندبه  « مجمع طلاب و فضلای سبزواری حوزه علمیه قم » ، به مناسبت دومین سالگرد رحلت مرحوم آیه الله حاج سید محمد صادق فقیه سبزواری .

متن سخنان حجت الاسلام محسنی سبزواری

بسم الله الرحمن الرحیم

متن سخنان حجت الاسلام محسنی سبزواری ، از اعضای هیئت استفتای دفتر آیه الله العظمی شبیری زنجانی ، در مورخه هفتم آذرماه ۱۳۹۸ ، در جلسه دعای ندبه  « مجمع طلاب و فضلای سبزواری حوزه علمیه قم » ، به مناسبت دومین سالگرد رحلت مرحوم آیه الله حاج سید محمد صادق فقیه سبزواری .

تقدیم به روح پر فتوح مرحوم آیه الله سید صادق فقیه سبزواری ، صلوات ختم کنید .

در این مدتی که در اختیارم هست یک ربع یا بیست دقیقه ، در رابطه با بیت فقیه سبزواری و سبزوار مقداری صحبت می کنم .مخصوصا که دیشب مردان آینده سبزوارهم در اینجابوده اند .

ادامه خواندن “متن سخنان حجت الاسلام محسنی سبزواری”