علامه شیخ جعفر زاهدى

علامه زاهدى در اثر داشتن مقامى ارجمند و جایگاهى والا در علوم اسلامى از آیات و علماى بسیارى, موفق به دریافت اجازات علمى و روایى شد که مى توان به اجازات حضرات آیات: سید حسین فقیه سبزوارى (۱۳۳۷ش.), شیخ هاشم قزوینى (۱۳۷۸ق.), حاج آقا بزرگ تهرانى (۱۳۸۰ق.), سید على بهبهانى رامهرمزى (۱۳۸۸ق.), سید على مدد قائینى (۱۳۸۲ق.) سید محسن طباطبایى حکیم (۱۳۸۵ق.) شیخ محمدرضا کلباسى, سید شهاب الدین مرعشى (۱۳۸۵ق.), میرزا حسن بن موسى احقاقى (۱۴۰۰ق.) از و سایر طرق و مذاهب: احمد عادل خورشید (پیشواى طریقه شاذلیه) (۱۳۹۲ق.), محمود رنکوسى (۱۳۹۲ق.), شیخ ابوالعباس امرانى حسنى مغربى (۱۳۹۶ق.), محمد ادیب حسون (نزیل حلب) (۱۳۹۲ق.) اشاره کرد.

علامه شیخ جعفر زاهدى

دریافت کننده اجازه علمی و روایی از مرحوم آیه الله میرزا حسین فقیه سبزواری

علامه بزرگوار و حکیم فرزانه حاج شیخ جعفر زاهدى (جورابچى) یکى از اساتید معقول و منقول دانشکده الهیات و معارف اسلامى دانشگاه مشهد در ۸۴ سالگى در جوار ثامن الحجج(ع) چشم از جهان فرو بست.
استاد زاهدى در ۱۰ ربیع الاول ۱۳۳۵ق. در مشهد مقدس دیده به جهان گشود. پدرش آقا محمود فرزند فرج اللّه اهل بروجرد است که در مشهد مقدس اقامت نمود.
زنده یاد زاهدى پس از نشو و نما رو به تحصیل علوم دینى آورد و مقدمات و دروس ادبیات عرب را از محضر اساتیدى چون: شیخ محمدتقى شاهرودى, شیخ محمد کاظم دامغانى, شیخ حسن هِروى (ادیب هروى) و شیخ محمدتقى ادیب نیشابورى آموخت. و دوره سطح را نزد آیات: شیخ مجتبى قزوینى و شیخ هاشم قزوینى با موفقیت سپرى کرد.
نامبرده دروس عالى خارج فقه و اصول را از حضرات آیات: حاج میرزا احمد کفائى خراسانى, سید یونس اردبیلى, میرزامهدى آشتیانى, شیخ محمدرضا کلباسى و سید محمد هادى میلانى, و دروس حکمت و فلسفه را از حکیمانى چون: شیخ سیف اللّه ایسى, شیخ مجتبى قزوینى و میرزا مهدى آشتیانى استفاده نمود, و خود به تدریس و تربیت طلاب پرداخت. ایشان رسماً از سال ۱۳۳۷ش. در دانشکده الهیات دانشگاه مشهد مقدس به تدریس معقول و منقول اشتغال ورزید و دانشجویان بسیارى را تربیت کرد.
علامه زاهدى در اثر داشتن مقامى ارجمند و جایگاهى والا در علوم اسلامى از آیات و علماى بسیارى, موفق به دریافت اجازات علمى و روایى شد که مى توان به اجازات حضرات آیات: سید حسین فقیه سبزوارى (۱۳۳۷ش.), شیخ هاشم قزوینى (۱۳۷۸ق.), حاج آقا بزرگ تهرانى (۱۳۸۰ق.), سید على بهبهانى رامهرمزى (۱۳۸۸ق.), سید على مدد قائینى (۱۳۸۲ق.) سید محسن طباطبایى حکیم (۱۳۸۵ق.) شیخ محمدرضا کلباسى, سید شهاب الدین مرعشى (۱۳۸۵ق.), میرزا حسن بن موسى احقاقى (۱۴۰۰ق.) از و سایر طرق و مذاهب: احمد عادل خورشید (پیشواى طریقه شاذلیه) (۱۳۹۲ق.), محمود رنکوسى (۱۳۹۲ق.), شیخ ابوالعباس امرانى حسنى مغربى (۱۳۹۶ق.), محمد ادیب حسون (نزیل حلب) (۱۳۹۲ق.) اشاره کرد.
علامه زاهدى از سال ۱۳۵۶ق. در مدرسه نواب و خیرات خان مشهد به تدریس ادبیات و فقه و اصول و تفسیر و حکمت پرداخت. آنگاه به تدریس حکمت و فلسفه رو آورد و شرح منظومه و شرح اشارات و سایر کتب عقلى را درس گفت.
آثار قلمى ایشان:
۱٫ ایضاح الاشارات, شرح منطق بوعلى سینا در چهار جلد.
۲٫ خود آموز منظومه, در سه جلد.
۳٫ روش گفتار, در فن معانى و بیان و بدیع.
۴٫ قواعد صرف و نحو, دستور زبان عربى.
۵٫ اصول فن خطابه, در صناعت و وعظ و تبلیغ.
۶٫ تاریخ فن مناظره, در یونان و مصر و ایران.
۷٫ مبانى فن مناظره, در آداب بحث و جدل.
۸٫ تاریخ ادیان, در چین و هند و ایران.
۹٫ مناظرات حضرت رضا(ع) با علماى زردشتى و یهودى و نصرانى.
۱۰٫ روش پیشوایان, در زندگانى چهارده معصوم(ع).
۱۱٫ حاشیه بر شرح اشارات.
۱۲٫ حاشیه بر مکاسب.
۱۳٫ حاشیه بر اسفار.
۱۴٫ حاشیه بر شرح منظومه.
۱۵٫ حاشیه بر کفایه الاصول.
۱۶٫ حاشیه بر شرح فصوص الحکم.
۱۷٫ حاشیه بر رسائل.
۱۸٫ حاشیه بر شرح اصول کافى (از ملا خلیل قزوینى).
۱۹٫ جنگ بین الملل در معرفت غنى اول, در علم کلام در ۳۱۰ صفحه است.
۲۰٫ گلشن دانشوران در ترجمه دانشمندان.
۲۱٫ تفسیر زاهدى, در تفسیر سوره هاى: یس, صافات و مؤمن.
۲۲٫ اخلاق از نظر اسلام.
استاد زاهدى سرانجام پس از عمرى خدمت و تدریس در سال ۱۴۱۹ق. مطابق با ۱۳۷۷ش. در ۸۴ سالگى در مشهد مقدس به دیدار یار شتافت.

منبع

آیینه پژوهش

 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم    جلد : ۵۵  صفحه : ۲۰