احداث شبستان شرقی مسجد جامع سبزوار به همت مرحوم حاج میرزا حسین فقیه سبزواری

احداث شبستان شرقی مسجد جامع سبزوار به همت مرحوم حاج میرزا حسین فقیه سبزواری با گنجایش ۲۵۰۰ نفر در سال ۱۳۴۴ شمسی

احداث شبستان شرقی مسجد جامع سبزوار به همت مرحوم حاج میرزا حسین فقیه سبزواری با گنجایش ۲۵۰۰ نفر در سال ۱۳۴۴ شمسی :

شبستان شرقی جامع سبزوار ، پالگردی برای فریضه حوضخانه در روزهای تابستان گرم ساخته شده و بر بالای آن نیز شبستان بهاری هردو جالب بوده و برای آب و هوای خاص سبزوار لازم .

بعدا شبستانی به عرض ۹ متر و طول ۳۸ متر آهنی به طرف فضای مسجد ساختند ( ضمنا شبستانی که به سعی آیه الله فقیه ساخته شده ، گنجایش ۲۵۰۰ نفر را دارد ) با نوشته هایی سفید بر زمینه لاجوردی کاشی بر بالای پنجره ها و درهای آهنی ورودی به شرح زیر :

” بسمه تعالی

بانی معظم مرحوم حسین خان غنی به سعی حضرت آیه الله العظمی آقای حاج میرزا حسین فقیه سبزواری در سال ۱۳۸۵ قمری به اتمام رسید “

منبع :

صفحه ۱۶۷، کتاب سبزوار ، شهر دیرینه های پایدار
نویسنده : محمود بیهقی
بهمن ۱۳۷۰
ناشر : کتابستان مشهد