گفتگوی آیه الله فقیه سبزواری با امام رضا علیه السلام در عالم رؤیا

گفتگوی آیه الله فقیه سبزواری با امام رضا علیه السلام در عالم رؤیا

View this post on Instagram

ماجرایی که نشان می دهد حضرت رضا علیه السلام به زائران خود چقدر توجه و علاقه دارد . پس از خوابی که مرحوم آیة الله میرزا حسین فقیه سبزواری دیده بود و گفتگویی که با حضرت در عالم رؤیا داشت ، در جلسات درس و در سخنرانی های خود به همه سفارش می کرد برای زائران حضرت رضا علیه السلام احترام فوق العاده ای قائل باشند که پنهان از دید حضرت نیست و زائرانش را بسیار دوست دارد . باسپاس بسیار از مؤسسه جلیل القدر سیره علما : لینک پادکست https://t.me/faghih_e_sabzevari/8293

A post shared by : آیت الله فقیه سبزواری (@ayatollah_faghihsabzevari) on