پنجاه و سومین سالگرد رحلت مرحوم آیه الله العظمی حاج میرزا حسین فقیه سبزواری

پنجاه و سومین سالگرد رحلت مرحوم آیه الله العظمی حاج میرزا حسین فقیه سبزواری

پنجاه و سومین سالگرد رحلت مرحوم آیه الله العظمی حاج میرزا حسین فقیه سبزواری

امروز پانزدهم بهمن ماه ۱۳۹۸ ، مصادف است با پنجاه و سومین سال رحلت مرحوم آیه الله العظمی حاج میرزا حسین فقیه سبزواری . گزارش رحلت و تشییع را به نقل از روزنامه خراسان مورخه شانزدهم بهمن ۱۳۴۵ می خوانید :

ادامه خواندن “پنجاه و سومین سالگرد رحلت مرحوم آیه الله العظمی حاج میرزا حسین فقیه سبزواری”