مجموعه سایت های ناشر زندگی نامه مرحوم آیه الله العظمی حاج میرزا حسین فقیه سبزواری

مجموعه سایت های ناشر زندگی نامه مرحوم آیه الله العظمی حاج میرزا حسین فقیه سبزواری :

https://ayatollahfaghihesabzevari.ir/

http://faghihsabzevari.blogfa.com/

http://wikifeqh.ir/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87_%D8%B3%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87_%D8%B3%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C

https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87_%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C

https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9_%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87

https://fa.wikiquote.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87_%D8%B3%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C_%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87_%D8%B3%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C

http://wikinoor.ir/%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87_%D8%B3%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%8C_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86

https://www.instagram.com/ayatollah_faghihsabzevari/

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%AD%D8%A7%D8%AC_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%87_%D8%B3%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C

http://portal.anhar.ir/node/21161

http://217.219.79.178/OLD_BU/pim/personel/386

https://hawzah.net/fa/Mostabser/View/63283/%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF

https://t.me/faghih_e_sabzevari

آیت الله فقیه سبزواری دارفانی را وداع گفت+ زندگینامه

http://www.hawzahnews.com/news/396365/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF

https://alefbalib.com/index.aspx?pid=14&GID=271958&ID=381787

زندگی‌نامه آیت‌الله سید اسماعیل صدر ، استاد میرزا موسی فقیه سبزواری

https://razavi.ir/Portal/home/?news/114496/299090/207096/%D8%A2%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7…-%D8%AD%D8%A7%D8%AC-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C

http://test.wikifeqh.ir/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87_%D8%B3%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C

http://www.varesoon.ir/pictures-of-shiite-clerics/faghih-sabzewari-hosein.html

http://farsi.al-shia.org/%D8%A2%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%85%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D8%AC-%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%B2%D8%A7-%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%87-%D8%B3%D8%A8%D8%B2/

https://ir-psri.com/?page=ViewNews&NewsID=6280&cat=0

https://www.isna.ir/news/97081708050/%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%B9-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%BE-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF

http://www.asrarnameh.com/pages.php?id=15934

http://asrarnameh.com/notes.php?id=16728

http://mashhadenc.ir/%d8%a2%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d8%ad%d8%a7%d8%ac-%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%b2%d8%a7-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86-%d8%b3%d8%a8%d8%b2%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c/

علمای سبزوار در ملاقات با مقام معظم رهبری

از راست :

مرحوم آیه الله حاج سید محمد تقی فقاهتی ، فرزند مرحوم آیه الله میرزا مهدی فقاهتی برادر مرحوم آیه الله میرزا حسین فقیه سبزواری

مرحوم آیه الله حاج میرزا باقر فقیه سبزواری ، فرزند مرحوم آیه الله حاج میرزا حسین فقیه سبزواری

مقام معظم رهبری در زمان ریاست جمهوری

مرحوم آیه الله اخلاقی از علمای سبزوار

این عکس مربوط به سفر سال ۱۳۶۵ مقام معظم رهبری به سبزوار و ملاقاتی است که با علمای سبزوار در باغ فرمانداری سبزوار داشته اند

تصویری قدیمی از مرحوم فقیه سبزواری

تصویری قدیمی از مرحوم فقیه سبزواری

بیش از ۷۰ سال پیش

تصویری از چند شاگرد در کنار استاد خود مرحوم آیه الله میرزا حسین فقیه سبزواری

نفر اول نشسته در سمت راست عکس ، مرحوم حجه الاسلام موسوی واعظ

بسمه تعالی

آیه الله سید الفقهاء و المجتهدین حاج میرزا حسین فرزند علامه میرزا موسی معروف به ” فقیه سبزواری ” ( ۱۳۸۶ – ۱۳۰۹ ه . ق )

وی در سامراء متولد شده و بعد از تحصیل مقدمات و ادبیات در نجف اشرف ، در سال ۱۳۲۲ قمری در معیت پدرش به سبزوار آمد و چهرسال در آنجا به تحصیل پرداخت و در ۱۷ سالگیبه مشهد مقدس رفت و از محضر مرحوم ادیب بزرگ نیشابوری ، مرحوم آقا شیخ حسن برسی و حجه الاسلام آقای سید محمد باقر مدرس ،کمال لستفاده را برد و سپس بر حسب امر والدش به سبزوار برگشت و ضمن استفاده از درس خارج پدرش ، به تدریس سطوح پرداخت و پس از فوت والدش در سال ۱۳۳۷  قمری به نجف اضرف مهاجرت کرد و از محضر آیات عظام : مرحوم میرزا محمد تقی شیرازی ، شریعت اصفهانی ، حاج سید محمد فیروز آبادی ، میرزا حسین نایینی ، آقا ضیاء الدین عراقی و آیه الله العظمی اصفهانی بهره مند گردید و با رسیدن به مدارج عالیه فقه و اجتهاد و با دریافت اجازات اجتهاد مطلق ، از آیات معظم فوق الذکر، در سال ۱۳۴۷ قمری به سبزوار وارد شد و سپس به اصرار مراجع و علما در حوزه علمیه مشهد رحل اقامت افکند و سالیان زیادی به تدریس خارج فقه و اصول و امامت در مسجد جامع گوهرشاد پرداخت و سرانجام در ۷۷ سالگی جهان را وداع کرد و در مقبره باغ رضوان مدفون گردید .

از اولاد ایشان برخی جزو دانشمندان و روحانیون معاصر مشهد ، سبزوار و قم می باشند که عبارتند از :

۱ – حجه الاسلام آقای حاج سید زین العابدین فقیه سبزواری ( متولد ۱۳۳۲ قمری در سبزوار )

۲ – حجه الاسلام آقای حاج سید محمد باقر فقیه سبزواری ( متولد ۱۳۳۴ قمری در سبزوار )

۳ – حجه الاسلام آقای حاج سید محمد جواد فقیه سبزواری ( متولد ۱۳۴۹ قمری در مشهد )

۴ – حجه الاسلام آقای حاج سید محمد صادق فقیه سبزواری ( متولد ۱۳۴۹ قمری در مشهد )

شایان ذکر آن که فرزندان مرحوم آیه الله فقیه سبزواری نیز همچون نیاکان دانشمند و صالح خود به امر مقدس تدریس ، تبلیغ ، تحقیق و امامت جماعت پرداخته ، مورد توجه و احترام حوزه های علمیه ، علما و مردم مؤمن شهر مقدس قم ، مشهد و سبزوار هستند .

باقیات صالحات مرحوم فقیه سبزواری در مشهد از این قرار است :

۱ – گورستان  ۲ – غسالخانه  ۳ – تکیه سیدها ۴ – باغ رضوان ۵ – مدرسه کوچک باغ رضوان ۶ – تکمیل بنای درمانگاه رازی ۷ – تکمیل و ترمیم و کمک به خانه های سیلزدگان ۸ – مسجد بهار ۹ – کوی طلاب ۱۰ – مدرسه محمدیه

در خور ذکر است که آیه الله فقیه سبزواری از جمله روحانیانی است که در واقعه مسجد گوهرشاد ( که عده زیادی از علما دستگیر شدند و عده ای نیز مدتها در خفا به سر بردند و ایران را به سوی نجف اشرف ترک کرده و سال ها در آن دیار مقدس ماندگار شدند ) حضور داشتند .

منبع :

کتاب سیمای سبزوار ، سرزمین سربداران ، صفحه ۱۵۶

نوشته : محمد ابراهیم احمدی

سال چاپ : ۱۳۷۵

ناشر : نبوغ