سخنرانی فاضل و خطیب فرهیخته حجه الاسلام سید محمد کاظم تکیه ای

سخنرانی فاضل و خطیب فرهیخته حجه الاسلام سید محمد کاظم تکیه ای ، به مناسبت دومین سال رحلت مرحوم آیه الله حاج سید محمد صادق فقیه سبزواری / مسجد رفعت / قم / پنج شنبه ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸