برگزاری مجلس بزرگداشت و یادبود

برگزاری مجلس بزرگداشت و یادبود به مناسبت دومین سالگرد رحلت آیه الله حاج سید محمد صادق فقیه سبزواری ، پنج شنبه ۳۰ آبان ، بعد از نماز مغرب و عشاء ، مسجد رفعت ، خیابان شهدا (صفاییه)، قم

برگزاری مجلس بزرگداشت و یادبود به مناسبت دومین سالگرد رحلت آیه الله حاج سید محمد صادق فقیه سبزواری ، پنج شنبه ۳۰ آبان ، بعد از نماز مغرب و عشاء ، مسجد رفعت ، خیابان شهدا (صفاییه)، قم

 

 

تسلیت آیه الله اعرافی مدیر حوزه های علمیه

تسلیت آیت الله اعرافی مدیر حوزه های علمیه ، به مناسبت

رحلت مرحوم آیه الله حاج سید محمد صادق فقیه سبزواری در سال ۱۳۹۶