استاد محمد تقی شریعتی ، از شاگردان مرحوم فقیه سبزواری

شاگرد آیت‌الله فقیه سبزواری با ذکر خیر از برخی از اساتیدش نوشته است: «ایام تعطیل به درس تفسیر و اعتقادات و مقامات حریری و خلاصه‌الحساب شیخ بهائی و الهیات قدیم می‌رفتم در اینجا وظیفه خود می‌دانیم که اسم مبارک بعضی اساتید خود را که حق بزرگی بر من دارند یاد کنم تا حق‌ناشناسی نکرده باشم. از اموات، مرحوم ادیب نیشابوری مرحوم حاجی محقق مدرس نوغانی مرحوم آقامیرزا ابوالقاسم الهی، مرحوم آقامیرزا مهدی ابن مرحوم آقا بزرگ حکیم، مرحوم آقا میرزا مهدی اصفهانی و مرحوم آقا شیخ محمدرضا زنجانی و مرحوم ارتضاء که مذکور شد رضوان‌اله علیهم.»

استاد محمد تقی شریعتی ، از شاگردان مرحوم فقیه سبزواری

معلمی که سقراط خراسان شد

گروه شهرستان‌ها ــ در هفته بزرگداشت مقام معلم به سراغ برگ‌هایی از زندگی یکی از معلمان خراسانی از دیار سربداران می‌روم که مشهور به سقراط خراسان است، معلمی که صبح زود از منزل بیرون می‌آمد، سلامی به حضرت رضا(ع) می‌داد و از آن جا به مدرسه می‌رفت.

معلمی که سقراط خراسان شد

به گزارش ایکنا از خراسان رضوی، این معلم دیار سربداران با تحصیل و پیشرفت در علم و دانش از دل کویر مزینان داورزن کنونی به مشهدالرضا(ع) رسیده و با انتخاب شغل معلمی در  سال ۱۳۲۰ راه تعلیم و تدریس را که در آن به گفته خودش بهتر می‌توانسته خدمت کند انتخاب کرده است.

همه قبیله من عالمان دین بودند
یک سال پس از صدور فرمان مشروطه، محمد تقی شریعتی در سال ۱۲۸۶ ش در مزینان سبزوار متولد شد. پدرش شیخ محمود و پدربزرگش آخوند ملاقربانعلی از شاگردان حاج ملاهادی سبزواری است.

ادامه خواندن “استاد محمد تقی شریعتی ، از شاگردان مرحوم فقیه سبزواری”