مضجع شریف مرحوم آیه الله حاج سید محمد صادق فقیه سبزواری

مضجع شریف مرحوم آیه الله حاج سید محمد صادق فقیه سبزواری ، حرم کریمه اهلبیت حضرت معصومه سلام الله علیها ، صحن بزرگ ، غرفه ۱۶

سخنرانی فاضل و خطیب فرهیخته حجه الاسلام سید محمد کاظم تکیه ای

سخنرانی فاضل و خطیب فرهیخته حجه الاسلام سید محمد کاظم تکیه ای ، به مناسبت دومین سال رحلت مرحوم آیه الله حاج سید محمد صادق فقیه سبزواری / مسجد رفعت / قم / پنج شنبه ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

دستخط آیه الله میرزا حسین فقیه سبزواری ، اجازه به آیه الله سید صادق فقیه سبزواری

دستخط آیه الله میرزا حسین فقیه سبزواری ، اجازه به آیه الله سید صادق فقیه سبزواری