آیت الله حاج میرزا حسین فقیه سبزواری

آیت الله حاج میرزا حسین سبزواری مشهور به فقیه سبزواری، فرزند آیت الله میرزا موسی متولد شد. وی در سال ۱۳۲۶ ه‍. ق برای ادامه تحصیل وارد مشهد شد و در مدرسه فاضلخان حجره گرفت و از محضر دانشورانی چون حاج شیخ حسن برسی، میرزا محمد باقر مدرس رضوی، میرزا عبدالجواد ادیب نیشابوری حاج میرزا حسین از شاگردان میرزای شیرازی و حاج میرزا اسماعیل مجتهد، علم آموخت.

آیت الله حاج میرزا حسین فقیه سبزواری
آیت الله حاج میرزا حسین سبزواری مشهور به فقیه سبزواری، فرزند آیت الله میرزا موسی متولد شد. وی در سال ۱۳۲۶ ه‍. ق برای ادامه تحصیل وارد مشهد شد و در مدرسه فاضلخان حجره گرفت و از محضر دانشورانی چون حاج شیخ حسن برسی، میرزا محمد باقر مدرس رضوی، میرزا عبدالجواد ادیب نیشابوری حاج میرزا حسین از شاگردان میرزای شیرازی و حاج میرزا اسماعیل مجتهد، علم آموخت.

ادامه خواندن “آیت الله حاج میرزا حسین فقیه سبزواری”

کتاب هدایه الانام ، رساله عملیه مرحوم فقیه سبزواری

هدایه_الانام_
رساله_مرحوم_آیه_الله_العظمی_حاج_میرزا_سید_حسین_فقیه_سبزواری_رحمه_الله_علیه

هدایه_الانام_
رساله_مرحوم_آیه_الله_العظمی_
حاج_میرزا_حسین_فقیه_سبزوای_رحمت_الله_علیه

 

 

کتاب مختصر هدایه الانام
رساله مرحوم آیه الله العظمی حاج میرزا  حسین فقیه سبزواری