مضجع شریف مرحوم آیه الله حاج سید محمد صادق فقیه سبزواری

مضجع شریف مرحوم آیه الله حاج سید محمد صادق فقیه سبزواری ، حرم کریمه اهلبیت حضرت معصومه سلام الله علیها ، صحن بزرگ ، غرفه ۱۶