یادها و خاطرات آیه الله حجت هاشمی خراسانی از مرحوم آیه الله العظمی حاج میرزا حسین فقیه سبزواری

 

یادها و خاطرات آیه الله حجت هاشمی خراسانی

از مرحوم آیه الله العظمی حاج میرزا حسین فقیه سبزواری